DoxFlow
shutterstock_715081804

Stilzwijgende verlenging printer contract

Op het moment dat een zakelijk (printer)contract moet worden opgezegd, kan men soms voor een onaangename verrassing komen te staan door algemene voorwaarden waarmee niet goed rekening is gehouden. Welkom stilzwijgende verlenging. Consumenten worden hier, inmiddels, goed tegen beschermd. Zakelijk ligt dit anders. Contractpartijen worden in de zakelijke sfeer geacht op de hoogte te zijn van alle geldende afspraken van een overeenkomst. Dus ook van de algemene voorwaarden. In de praktijk leidt dit geregeld tot onwerkelijke situaties. Zo hebben wij al vaak gezien dat een printer contract met een looptijd van zes jaar doodleuk stilzwijgend wordt verlengd met nog eens een periode van zes jaar. Kortom een printer contract van twaalf jaar (!) en niets wat je ertegen kunt doen. Is dat nu echt zo?

Niet helemaal. Halverwege 2019 is er een interessante uitspraak van de rechter geweest. In deze zaak werd een oordeel geveld dat stilzwijgende verlenging van een zakelijk printer contract onredelijk bezwarend kan zijn. KBS Advocaten stond aan de basis van deze belangrijke gerechtelijke uitspraak waarmee is gezegd: Wurgcontracten zijn niet acceptabel binnen onze maatschappij.

Wurgcontract printer

Ongeveer 40% van afgesloten printer contracten heeft de potentie om een wurgcontract te worden. Met name komt dit door de wijze van opzeggen die men hanteert. Een opzegging moet bijvoorbeeld aangetekend worden verstuurd en binnen een gestelde termijn zijn. Voldoe je hier niet aan, ben je een week te laat, pech gehad! We zien dan ook geregeld dat partijen willen overstappen naar een andere partner, maar hierin worden gehinderd. Reden : Het printer contract is stilzwijgend verlengd. Bij de ene partij kan het namelijk zo zijn dat twaalf maanden voor het aflopen van het contract, dient te worden opgezegd. Ben je niet op tijd, dan wordt het contract volgens de algemene voorwaarden stilzwijgend verlengd. Soms dus zelfs met de oorspronkelijke contractduur of langer. Volstrekt onwenselijk, zeker als je je bedenkt dat de gemiddelde levensduur van een printer niet zo lang is. Kortom, een wurgcontract.

Aanvechten onredelijke voorwaarden printcontract

KBS Advocaten bereikte een paar jaar geleden op dit onderwerp een doorbraak. Zij vochten met succes onredelijke algemene voorwaarden aan die de stilzwijgende verlenging van een zakelijk contract behandelden. Deze bleken zeer onredelijk voor hun cliënt, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). De in juni 2009 gesloten printer overeenkomst werd aangegaan voor de duur van zes jaar. Aan het einde van de looptijd van deze overeenkomst meende de verhuurder dat de overeenkomst nog eens met zes jaar stilzwijgend was verlengd. Dit omdat de overeenkomst niet twaalf maanden vóór het einde van de looptijd was opgezegd, zoals het toepasselijke artikel van de algemene voorwaarden dat voorschreef. Daar waar menig contractant de situatie voor lief zou nemen, omwille van tijd, geld of knowhow, was dit nu niet het geval. NVLF vocht samen met KBS Advocaten de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst aan. Gelukkig deelde het Gerechtshof het standpunt van de NVLF en vernietigde deze de “onredelijke” algemene voorwaarde.

Ook een stilzwijgende verlenging bij jouw zakelijke kantoorprinter?

De kans is groot dat je geholpen kunt worden. Dankzij de gerechtelijke uitspraak in 2019 kunnen dit soort onrechtmatigheden beter worden bestreden. Wij helpen partijen geregeld met een onredelijk printer contract en vaak leidt dit tot fikse besparingen. Daarvoor hebben we nauwe samenwerkingen met onder andere KBS Advocaten. We nemen het traject uit handen en begeleiden de volledige juridische kant van de zaak. De zaak van NVLF laat zien dat het in sommige gevallen lonend kan zijn om onredelijke algemene voorwaarden, die op een overeenkomst van toepassing kunnen zijn, aan te vechten. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Lees ook: kritische vragen bij het selecteren van uw printerpartner.

Doxflow staat voor:

Persoonlijke benadering

Kwaliteits printers

Superieure service

Slimme softwareoplossingen