DoxFlow
doxflow_15574

Onvoorziene printkosten?

Het gebeurt vaak: printkosten vallen hoger uit dan voorzien. Soms gaat het om kleine bedragen. Vaker gaat het om duizenden euro’s. Voor het ene bedrijf is dat een acceptabele kostenpost die geen extra aandacht krijgt. Maar voor kleinere bedrijven of organisaties zoals een stichting kan het voor problemen zorgen. Je erin verdiepen vinden veel mensen lastig. De juridische kant is ingewikkeld en het kost ook gewoon veel tijd en energie. Herkenbaar? We kunnen helpen.

Voorbeelden van onvoorziene printkosten

Onvoorziene printkosten zijn vaak gerelateerd aan de algemene voorwaarden. Vooropgesteld: die algemene voorwaarden zijn er niet voor niks. Bij excessief gebruik van een printer kan hierop worden teruggegrepen door een verhuurder. Echter, vaker vormen de algemene voorwaarden een schrijnende manier om geld te verdienen aan contractanten. Voorbeelden van onvoorziene printkosten zijn gemaakte scans die achteraf in rekening worden gebracht. Of de standaard printprijs per maand gaat ineens omhoog, omdat blijkt dat er meer toner wordt gebruikt. Allemaal zaken die worden opgenomen in de algemene voorwaarden. Maar eerlijk: die worden minimaal gelezen. Uit ervaring weten we dat slechts een enkeling de voorwaarden doorneemt. Niet uit onwil, maar omdat ze zowel moeilijk te interpreteren zijn en het ook gewoon tijd kost.

Als een konijn uit de hoge hoed

Een nette manier om hiermee om te gaan is, vinden wij, dat je als contractpartner hierover in gesprek gaat met je klant. Signaleer wat er gebeurt en wijs op de consequenties. Helaas zit de wereld zo niet in elkaar. Zeker stichtingen en kleinere MKB-bedrijven zijn hiervan geregeld de dupe. Wie zien vaak dat organisaties, op het moment dat ze een printcontract opzeggen, de rekening gepresenteerd krijgen. Als een konijn uit de hoge hoed worden kosten gepresenteerd die in de afgelopen jaren zijn gemaakt. Op basis van de algemene voorwaarden kan een klant hier vaak weinig tegenin brengen. Geprobeerd wordt de klant vervolgens te verleiden om toch het contract te verlengen, waarbij de onvoorziene kosten als een ‘cadeau’ worden kwijtgescholden.

Wij kunnen helpen

Wij houden niet van dit soort wurgcontracten. Daarom zetten wij ons in tegen dit soort vervelende situaties. Wij helpen klanten die tegen onvoorziene of hoge printkosten aanlopen. Dat doen we omdat we van mening zijn dat de maatschappij niet is gediend met deze manier van zakendoen. Een voorbeeld uit onze praktijk is een stichting die we hebben geholpen. Gedurende de contractperiode heeft deze stichting ongeveer 150.000 euro te veel betaald aan (zogenaamd) onvoorziene printkosten. Vaak stijgen dit soort kosten geleidelijk. In het begin heb je het niet eens door, dan volgt het punt dat je het gevoel hebt dat het niet klopt.

Geen goed gevoel bij de printkosten?

Herken je dit? Neem contact met ons op. We kunnen bemiddelen en in sommige gevallen terugvorderen. Wij zijn juridisch onderlegd en hebben een uitgebreid netwerk om te ondersteunen. We gaan het voor je uitzoeken, kosten inzichtelijk maken en komen indien nodig in verweer. We zetten ons dus maximaal in tegen dit soort akelige situaties, waarbij organisaties worden klemgezet.

Doxflow staat voor:

Persoonlijke benadering

Kwaliteits printers

Superieure service

Slimme softwareoplossingen