DoxFlow
blog-dig-advocatuur-c-scaled

Digitalisering advocatuur gaat nieuwe fase in

Al behoorlijk wat jaren wordt er gewerkt aan de digitalisering binnen de Rechtspraak en advocatuur. Tot eind 2018 kenden we project KEI. Begin 2019 kreeg dit project een herstart in de vorm van het nieuwe Basisplan Digitalisering. Na veel voorbereidingen gaat dit plan nu definitief de volgende fase in, in de vorm van het project Digitale Toegankelijkheid. Het gaat om de digitalisering in de rechtsgebieden civiel recht en bestuursrecht. Een bijzondere ontwikkeling voor iedereen die werkzaam is in de advocatuur en de Rechtspraak.

Project KEI wordt DT

Project KEI stond voor Kwaliteit en Innovatie rechtspraak. Het bestond uit zowel het moderniseren van het procesrecht en de implementatie van verplicht digitaal procederen door professionele procespartijen. Project DT (Digitale Toegankelijkheid) is gericht op de toegankelijkheid en heeft als doel ervoor te zorgen dat zaken zoveel mogelijk digitaal ingediend en uitgewisseld kunnen worden met de Rechtspraak. Daardoor wordt het mogelijk om in civiele en bestuursrechtelijke procedures papierloos te procederen. Het bestaat uit een digitale brievenbus voor procespartijen, een digitale postkamer voor de griffies en een voor de procesdeelnemers toegankelijk digitaal dossier. Externe partijen krijgen toegang door in te loggen met bijvoorbeeld de advocatenpas en op termijn kunnen partijen die veel procederen ook een systeemkoppeling gaan gebruiken.

Corona als katalysator

De situatie rondom corona heeft blootgelegd wat wij al langere tijd voor ogen hebben, namelijk dat digitalisering onmisbaar is. Corona bracht dat in de stroomversnelling. Toen de rechtbanken dichtgingen, is gezocht naar een manier om communicatie mogelijk te maken tussen de advocatenkantoren en de rechtbanken. ZIVVER werd geselecteerd door de Rechtspraak voor het opzetten van een digitaal communicatiesysteem. Dat lukte: via het beveiligde systeem worden sindsdien processtukken aangeleverd. Mede dankzij Doxflow Legal zijn er geen beperkingen meer in de grootte van de bestanden die worden verstuurd. Zodoende is in twee maanden mogelijk geworden wat eerder onmogelijk leek te zijn.

Pilot in maart

De ontwikkeling rondom project DT laat zien dat de advocatuur en de Rechtspraak gezamenlijk de 21e eeuw in willen stappen. De wil en daadkracht zijn aanwezig. Daar waar bij project KEI de focus lag op volledige automatisering, gaat het nu om een stapsgewijze aanpak met de digitale toegankelijkheid als eerste focus. Met de rechtbank Amsterdam wordt in maart een eerste pilot uitgevoerd voor de zaakstroom beslagrekesten. Bij succes en na positief advies van de centrale ondernemingsraad van de Rechtspraak, is de verwachting dat nog voor de zomer de pilot over elke rechtbank uitgerold kan worden.

De toekomst

Zelf zijn wij al in 2015 gestart met het ontwikkelen van een applicatie die volledig aansluit op de digitalisering binnen de advocatuur. Onze kennis uit die tijd hebben wij vertaald naar een applicatie die een enorme tijdsbesparing oplevert voor de advocatuur en de Rechtspraak. Daarbij werken we nauw samen met verschillende partners, waaronder ZIVVER. Mede dankzij deze ontwikkeling van Doxflow Legal gaan we een toekomst in waarin we werken aan een platform waarop alle diensten samenkomen. Van het werken met document management systemen, tijdschrijven, termijnbewaking en roljournaal tot het tekst doorzoekbaar maken van documenten van lopende zaken en het uniform aanleveren van processtukken conform het procesreglement. met als doel meer efficiency, kortere doorlooptijden en een verbeterde toegang tot het Recht.

Doxflow staat voor:

Persoonlijke benadering

Kwaliteits printers

Superieure service

Slimme softwareoplossingen